MATRIKA je začela samostojno dejavnost novembra leta 2000 z osnovno dejavnostjo poslovnega in podjetniškega svetovanja s poudarkom na področju prostorsko informacijskih sistemov.
MATRIKO danes sestavljamo strokovnjaki z desetletjem izkušenj s prostorsko informacijskimi sistemi (GIS), večletnimi izkušnjami s področja arhitekture, geodezije, geografije, gradbeništva in ekonomije.

POSLANSTVO…

Izzivi upravljanja s prostorom postajajo iz leta v leto večji, iskanje sožitja med prebivalstvom in okoljem pa vedno bolj pomembno. Za zagotavljanje enakovrednih pogojev, za dvig kakovosti življenja z modernizacijo naselij na eni strani ter ohranjanja vseh elementov okolja na drugi strani, je potrebno kompleksno vrednotenje vseh prostorskih sestavin ter strokoven pristop. V našem podjetju se tega zelo dobro zavedamo. Delovno skupino sestavljamo strokovnjaki iz različnih področij, ki vso svojo pozornost usmerjamo na zadovoljstvo naročnika. Timsko delo nas navdihuje in temelji na kakovosti in zanesljivosti.

Naše poslanstvo je zelo preprosto – z odgovornim in strokovnim pristopom za Vas poiščemo tiste rešitve, ki ustvarjajo dodano vrednost, nikoli pa ne pozabimo na pomembnost trajnostnega razvoja, ki bo omogočal učinkovito koriščenje prostora tudi v prihodnosti.

VIZIJA…

Postati želimo ugledna, zanesljiva srednje velika družba, prepoznavna po strokovnosti ponujenih storitev na domačem in mednarodnem trgu. Stremimo k temu, da bi storitve, ki jih ponujamo, predvsem s področja prostora, še naprej temeljile na inovativnosti, dinamičnosti in interdisciplinarnosti različnih strok – na matriki znanj visokokvalificiranih sodelavcev, kateri delujejo v projektnih skupinah v pristnem partnerskem odnosu z naročnikom ter močnim zaledjem zunanjih sodelavcev.