GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM

GIS (geografski informacijski sistem) je skupek strojne opreme, programske opreme in postopkov, ki omogočajo urejanje, upravljanje, analiziranje,modeliranje, predstavitev in prikaz geografsko referenciranih podatkov z namenom reševanja kompleksnih problemov planiranja in upravljanja virov (NCGIA, 1990).

Vzpostavitev geografsko informacijskega sistema bo zajemala
    • Strateško načrtovanje informacijskega sistema,
    • Zajemanje urejanje in obdelave prostorskih podatkov,
    • Analize prostorskih podatkov,
    • Izdelava uporabniških aplikacij,
    • Vzdrževanje in upravljanje sistema.