Programi opremljanja


Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Borovnica (2015)
Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šmartno pri Litiji (2015)
Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Borovnica (2014)
Program opremljanja za območje OPPN za del Novo naselje v Bistrici ob Dravi v Občini Ruše (2013)
Program opremljanja za območje OPPN naselje Sončni Grič (2013)
Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Grosuplje (2013)
Program opremljanja za območje Litostroj-jug (izdelava osnutka in več variantnih preračunov 2012-2013)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja z oznako ČˆP‐01C
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert (september, 2008);
Program opremljanja za obstoječo in novo komunalno opremo za območje Bencinskih servisov Barje I-sever in II-jug (februar, 2009);
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Brezovica (november, 2008, novelacija 2013);
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pesnica (avgust, 2008, novelacija 2013);
Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ruše, (februar, 2009, 2013);
Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan (april, 2008);
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Šmartno pri Litiji (februar, 2009, novelacija 2013, 2015);
Program opremljanja stavbnih zemljišč ŠS območje Šmartno sever ŠS-2 (november, 2007);
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Velika Kostrevnica ŠS VK 2 (junij, 2007);
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje poslovne cone Lokarje; Občina Vodice (december, 2007);
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ŠS 14/6 ŠS 1 Torovo; Občina Vodice (december, 2007);
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ŠSPod cerkvijoŠS ŠS 34 hiš; Občina Vodice
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ŠS Naselje varčnih hiš Bor ŠS 21 hiš ŠS; Občina Vodice
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja - Občina Dol pri Ljubljani
Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo in novo komunalno opremo za območje urejanja Frankolovo-Verpete
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS naselje Zvirče
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS naselje Bistrica pri Tržiču
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS Občina Tržič
Program opremljanja stavbnih zemljišč za naselje Polje (Občina Vodice)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS VP10/2 ŠS del (Notranje Gorice; dom starejših in oskrbovana stanovanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS Zapoge ŠS 14/7
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS VP 10/2-del
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS Občina Škocjan
...