Morda ste lastnik večjega zemljišča, ki ni predmet urejanja po postopku OPPN? Z veseljem vam preverimo možnost umestitve več objektov ali razporedimo objekte za opravljanje dejavnosti. Na podlagi parametrov, katere nam podajo prostorski akt (OPN), nosilci urejanja prostora in morebitna varovana območja, za vas pripravimo več predlogov umestitve in z vami pomagamo izbrati najprimernejšega.


Kot geodetsko, projektivno in GIS podjetje s 15 letnimi izkušnjami, bomo pripravili predloge, ki so izvedljivi.