Vsebuje geodetski posnetek obstoječega stanja parcele ali zahtevanega območja z vrisanimi komunalnimi vodi in parcelnimi mejami.


Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta, ki ga potrjuje odgovorni geodet.


Vsebina geodetskega načrta je odvisna od namena uporabe:


•             geodetski načrt za pridobitev projektne dokumentacije za graditev objekta

•             geodetski načrt obstoječega stanja

•             geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji

•             geodetski načrti za pripravo prostorskih načrtov.