Izravnava meje je postopek, s katerim se lahko spremeni potek urejenega dela meje. Površina manjše parcele se lahko spremeni za največ 5%, vendar ne več kot 500 m2.

Izravnava meje se lahko izvedejo samo v primeru, da so meje urejene; če le te niso jih je potrebno pred postopkom izravnave še urediti.

Izravnava meje se izvede s soglasjem lasnikov obeh parcel, katerih mejo želimo izravnavati.


Postopek izravnave meje je smiselen, kadar vas potek meje ovira pri boljši uporabi zemljišča - lažji dostop do parcele, lažje obdelovanje parcele,...