Parcelacija je postopek delitve parcele na več parcel ali postopek združitve več parcel v novo parcelo.


Parcelacija se uporablja pri pravnem prometu (kupoprodaja ali menjava) dela parcele, pri delitvi parcel z solastniškimi deleži, pri razdelitvi zemljišča med dediče, pri ločitvi gradbenega zemljišča parcele od kmetijskega,...