Zakoličba objekta pomeni prenos tlorisa in položaja objekta s projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v naravo.

Zakoličbo lahko opravi geodet, ki izpolnjuje zahtevane pogoje. Pri zakoličbi je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine.

Po zakoličenju objekta se izdela zakoličbeni zapisnik, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in katerega podpišeta odgovorni geodet, izvajalec ter pooblaščeni predstavnik občine, če je ta prisoten pri zakoličbi.